Quy đổi điểm thưởng thành vòng quay miễn phí

Tham gia nhà cái Fun88, thành viên có thể được quy đổi điểm thưởng thành các vòng quay miễn phí để tìm kiếm vận may.

Quy đổi điểm thưởng thành vòng quay miễn phí

CHI TIẾT KHUYẾN MÃI

Đối tượng: 1000 thành viên tham gia Fun88 online và nạp tiền bằng đơn vị VNĐ.

Thời gian: Từ 00:00 (GMT+8) ngày 01/4/2021 đến 23:59 (GMT+8) ngày 30/4/2021.

Cơ cấu giải thưởng: Trong thời gian áp dụng khuyến mãi, 1000 thành viên đáp ứng yêu cầu nêu trên quy đổi điểm thưởng thành free spins tại trò chơi Joker’s Jewels (PP) tại trang Phần Thưởng của nhà cái Fun88. Số vòng quay miễn phí được quy đổi có thể lên đến 50 vòng. Cụ thể như sau:

Số điểm thưởng Số vòng quay miễn phí
250 15
600 50

LƯU Ý KHÁC

– Mỗi thành viên thông thường có thể được quy đổi 01 lần đối với mỗi mức tiền thưởng trong suốt thời gian áp dụng chương trình. Riêng các thành viên mức Ưu Tú có thể được quy đổi 03 lần đối với mỗi mức thưởng trong suốt thời gian áp dụng chương trình. Nếu thành viên thực hiện quy đổi nhiều lần, hệ thống sẽ hoàn trả điểm thưởng.

– Hệ thống sẽ cập nhật free spins vào các trò chơi slot tương đương trong vòng 24h kể từ khi thành viên được quy đổi thành công.

– Các thành viên chưa nạp tiền tại Fun88 sẽ bị từ chối yêu cầu quy đổi và hệ thống sẽ hoàn trả điểm thưởng trong vòng 24 tiếng.

– Nếu thành viên không sử dụng vòng quay miễn phí trong vòng 07 ngày tính từ khi được nhận thưởng thì sẽ bị hủy vòng quay miễn phí.

– Hệ thống sẽ không tính các vòng quay miễn phí này vào doanh thu cược tại các trò chơi của Fun88.

– Chương trình này áp dụng các điều khoản và quy định chung về khuyến mãi của Fun88.