Thể hiện phong cách và đẳng cấp của VIP tại M88

Chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành riêng cho thành viên VIP của M88 đang diễn ra hết sức sôi động.

  • Nội dung khuyến mãi

– Chương trình bao gồm 4 tuần khuyến mãi riêng biệt, chia theo mốc thời gian như sau:

Tuần Thời gian khuyến mãi
1 Từ 01/07/2019 – 07/07/2019
2 Từ 08/07/2019 – 14/07/2019
3 Từ 15/07/2019 – 21/07/2019
4 Từ 22/07/2019 – 28/07/2019

(Áp dụng trong khung giờ từ 00:00:00 – 23:59:59 hàng ngày)

– Với mức tổng tiền gửi thành công từ 88,888 VND đồng thời tham gia tại bất kỳ sản phẩm nào không bao gồm Poker, thành viên M88 nhận được tiền thưởng tương ứng như sau:

Tuần Tổng tiền cược Giải thưởng
1 Từ 1,888,888 VND 6,888 VND
2 Từ 3,888,888 VND 13,888 VND
3 Từ 5,888,888 VND 20,888 VND
4 Từ 8,888,888 VND 31,888 VND

Ngoài ra, thành viên có tổng tiền cược cao nhất sau 4 tuần sẽ nhận được thêm 01 Điện thoại Galaxy S10+ và 01 Đồng hồ thông minh Samsung Galaxy. Phần thưởng này có thể quy về tiền thưởng và không cần cược lại với mức lần lượt là 18,188 VND và 5,188 VND.

  • Điều khoản và điều kiện

– Trong vòng 02 ngày, nếu người nhận thưởng không cung cấp thông tin cho M88 kể từ thời điểm liên lạc, giải thưởng sẽ tự động chuyển thành tiền thưởng theo giá quy đổi.

– Trước khi rút, tiền thưởng cần trải qua 08 vòng cược tại bất kỳ sản phẩm nào, ngoại trừ Poker.

– Chương trình không áp dụng với cược Hoà, cược Huỷ, cược 2 bên, các kiểu cược HK có tỷ lệ dưới 0.5 và tất cả trò chơi trong danh sách ngoại lệ đã được công bố trên website.

– Chương trình được áp dụng đồng thời cùng các khuyến mãi khác đang diễn ra tại M88.